19 Ağustos 2019
  • Ankara24°C
  • İstanbul26°C
  • İzmir32°C
  • Adana33°C

2019 YILI AÇIKTAN MEMUR ATAMA KONTENJANLARI AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2019 yılında açıktan ve nakil suretiyle yapılabilecek atama sayılarına dair Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. 2019 yılı memur atama sayıları belli oldu. Hangi Atamalarda sınırlama olmayacak?

2019 Yılı Açıktan Memur Atama Kontenjanları Açıklandı

05 Şubat 2019 Salı 21:00

2019 yılında açıktan ve nakil suretiyle yapılabilecek atama sayılarına dair Cumhurbaşkanı Kararı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklandı. Atama kontenjanları ile atama sınırlaması olmayacak kurumlar ve merkezi atamalara dair detayları My Memur haber olarak ilk defa biz yayımlamaktayız.

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince, kamu idare, kurum ve kuruluşlarının memur ve öğretim elemanı kadrolarına 2019 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin diğer hususların belirlenmesine dair 4 Şubat 2019 tarihli ve 2019-47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında tüm kadrolar yer aldı.

ATAMA KONTENJAN SAYILARI

Kamu İdare, Kurum ve Kuruluşlarına 416 Memur kadrosu verildi.

Yükseköğretim Kurumlarına 635 Memur kadrosu

Akademik Personel Kadroları (Yükseköğretim Kurumları İçin) 3 bin 200 personel kadrosu verildi.

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca, anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kamu idare, kurum ve kuruluşlarının 2019 yılı için memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayıları ekli (1) ve (2) sayılı listelerde gösterilmiştir.

Hangi Atamalar Aşağıdaki listede yer alan sınırlamaya tabi değildir?

Kamu idare, kurum ve kuruluşlarınca;

Hâkimlik ve savcılık mesleği ile bu meslekten sayılan görevlere yapılacak atamalar,

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar,

7 Mayıs 1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci ve ek 6 ncı maddeleri uyarınca yapılacak atamalar,

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadrolarına yapılacak atamalar,

14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine göre yapılacak engelli personel atamaları,

27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askerî personel atamaları,

Emniyet hizmetleri sınıfında, jandarma hizmetleri sınıfında ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar,

24 Mayıs 1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi ile 12 Nisan 1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar,

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden; döner sermaye teşkilatında bulunan kadrolar hariç olmak üzere bakanlık ile bağlı kuruluşlarının veya aynı bakanlığa bağlı kuruluşların kendi aralarında yapacakları nakiller,

24 Kasım 1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak nakiller,

Yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamalar,

Öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atamalar,

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ve Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar,

8 Nisan 1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalar,

3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolar,

ilgili mevzuatı uyarınca atama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte ihdas olmuş kadrolar ile bakan müşaviri kadrolarına yapılacak atamalar,

30 Mart 2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 34 üncü maddesi, 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun ek 1 inci maddesi, 11 Aralık 2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası, 6 Ocak 1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanunun 12 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 30 Kasım 2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Adalet Bakanlığına nakil suretiyle yapılacak atamalar ATAMA SAYISI SINIRLAMALARINA TABİ DEĞİLDİR.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elemanı kadrolarına, 2018 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kumrularından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar daha açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir.

Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının döner sermaye teşkilatlarından merkez ve taşra teşkilatlarına yapılacak atamalar atama sayısı sınırlamalarına tabidir.

2018 yılında verilmiş bulunan açıktan ve naklen atama izinleri dâhilinde 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla;

Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kurum veya kuruluşa gönderilmiş bulunan,

Merkezi Atamalar

Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan, Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen ve 2018 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemleri, 2018 yılında verilmiş bulunan atama izinlerinden kullanılması kaydıyla ekli listelerde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2019 yılında tamamlanabilecektir.

2018 yılında Güvenlik Soruşturmasından dolayı tamamlanmayan atamalar

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin sonuçlanmaması sebebiyle 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla tamamlanamamış atama işlemleri, işlemin ait olduğu yıl atama izninden kullanılması kaydıyla 2019 yılında tamamlanabilecektir.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik verilmesi ve genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması amacıyla; verilen atama izin sayısının en fazla yüzde 2’si, daire başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalar için kullanılabilecektir. Atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kurumlarda ise bu sayı 1 adet olarak uygulanacaktır.

Bu Karar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Karar tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. Resmi metin için TIKLAYINIZ.

1-042.jpg2-032.jpg3-017.jpg4-012.jpg

5-005.jpg6-004.jpg7-002.jpg8-002.jpg9-002.jpg10-001.jpg11-002.jpg12.jpg13.jpg14.jpg

kurumlar.jpg

Yorumlar
MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.